Upravit stránku

Program Zelená úsporám

Program "Zelená úsporám" je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energitických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Naše společnost IP stav s.r.o. byla zaregistrována do "Seznamu odborných dodavatelů" vedeném Státním fondem životního prosředí ČR popdorující program "Zelená úsporám"

Zajišťujeme

PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM

Poradenské centrum Zelená úsportám je komplexním projektovým řešením technické a administrativní podpory programu Zelená úsporám a Nový Panel ve vztahu ke koncovému žadateli o dotace s cílem maximálně přispět k úspěšnému čerpání dotací. Poradenská centra Vám v jednotlivých regionech České republiky přináší Poradenské centrum Zelená úsporám

o.p.s. V rámci těchto programů doprovázíme investora od vypracování Úvodní studie návratnosti energeticky úsporných opatření obsahující možnou výši dotace s odborným stanoviskem celkových investičních nákladů a návratnosti projektu, vypracování Odborného posudku, energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy, projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů, přes zajištění optimálního financování, získání dotace, realizaci projektu až po definitivní vyplacení dotace a spolupráci při kontrole dodržování podmínek programu Zelená úsporám ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a Státního fondu rozvoje bydlení ČR.

Garance a přínos pro žadatele

 • Zvýšení dostupnosti a odbornosti informací pro zájemce a žadatele o dotace podporující využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování energetické náročnosti budov
 • Komplexní služby pro žadatele v rámci programů Zelená úsporám a Nový panel
 • Vypracování úvodních studií (stavebních, energeticky úsporných, finančních, právních)
 • Přizpůsobení požadavků žadatele k podmínkám daného dotačního titulu
 • Garance kvality zpracování žádosti o dotace
 • Právní dohled nad jednotlivými úkony
 • Zajištění vyúčtování dotace
 • Zpracování podkladů o proplacení dotace
 • Archivace dokumentace vztahující se k dotaci v rámci programu Zelená úsporám
 • Spolupráce při zpětné kontrole dodržování podmínek programu Zelená úsporám ze strany SFŽP

Úvodní studie návratnosti energeticky úsporných opatření

Naše firma ve spolupráci se společností TOP Green CZ s.r.o. zajistí klientům Úvodní studie návratnosti energeticky úsporných opatření

V Poradenském centru Zelená úsporám všem žadatelům vypracujeme v přípravné fázi revitalizace Úvodní studii návratnosti energeticky úsporných opatření. Studie je zpracována formou odborného odhadu, ve kterém žadatel obdrží následující informace:

 • Zhodnocení stávajícího stavu domu - uvedení potřeby tepla na vytápění v kWh/m2 podlahové plochy - údaj, který se vyplňuje do žádosti o dotaci
 • Návrh vhodných energeticky úsporných opatření
 • Předběžnou kalkulaci investičních nákladů na realizaci navržených energeticky úsporných opatření
 • Možné varianty čerpání dotace z programu „Zelená úsporám“
 • Vyčíslení maximální finanční výše získané dotace
 • Vyhodnocení stavu domu po provedení energeticky úsporných opatření - uvedení potřeby tepla na vytápění v kWh/m2 podlahové plochy - údaj, který určuje finanční výši přiznané dotace
 • Kalkulaci návratnosti Vámi vynaložených investic
 • Cenu za zpracování energetického auditu (v případě potřeby)
 • Cenu za zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů
 • Cenu za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (v případě potřeby)
 • Cenu za inženýrskou činnost v projekční fázi


Cena za vypracování Úvodní studie návratnosti činí:

 • u rodinných domů 3 000 Kč bez DPH
 • u bytových domů 5 000 Kč bez DPH

Realizujeme

 • Rekonstrukce obytných budov, rodinných domů
 • Rekonstrukce administrativních objektů, školek, škol
 • Zateplení staveb
 • Příprava území
 • Demolice, výstavba
 • Labský palouk
 • Labský palouk
 • Labský palouk
 • Labský palouk
 • Labský palouk
 • Labský palouk
 • ZŠ Prodloužená II, Pardubice
 • ZŠ Prodloužená II, Pardubice
 • ZŠ Prodloužená II, Pardubice
 • ZŠ Gorkého
 • ZŠ Gorkého
 • ZŠ Gorkého
 • Bytový dům Dukla
 • Labský palouk
 • Labský palouk

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti